CH ปลื้ม! โรดโชว์ “พิษณุโลก” นักลงทุนตอบรับคึก ก่อนเสนอขายไอพีโอ

CH เดินสายโรดโชว์ “พิษณุโลก” ฉายภาพธุรกิจให้กับนักลงทุน เสียงตอบรับดี ก่อนเสนอขาย IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น


นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH

พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลของ CH ต่อนักลงทุน ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น โดยนักลงทุนจังหวัดพิษณุโลกให้ความสนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลอย่างเนืองแน่น ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

 

Back to top button