“เมย์แบงก์” จับมือ 3 พันธมิตร หนุนเด็กรุ่นใหม่เข้าถือการลงทุน

"เมย์แบงก์" เดินหน้าวิชั่น Democratizing Investment ผ่านนักลงทุน 3 กลุ่ม ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่สู่นักลงทุนคุณภาพเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน


นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เมย์แบงก์ ผู้นำธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุนครบวงจร ยืนหยัดเดินหน้าดำเนินงานภายใต้วิชั่น Democratizing Investment ส่งเสริมแนวทางการลงทุนที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างแท้จริง จึงได้จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำใน 3 อุตสาหกรรม

ได้แก่ 1.กลุ่มการศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2.กลุ่มส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม – เครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ YEC:2022 จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ 3.กลุ่มธุรกิจการเงิน การลงทุน – โครงการแข่งขันลงทุนในกองทุนจำลอง โดยความร่วมมือกับ 3 พาร์ทเนอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการลงทุน และนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนทางการเงินในอนาคต ภายใต้แนวคิด Opportunity of Change

อีกทั้งยังเป็นการมอบประสบการณ์ด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนมือใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม New Gen ให้ได้มีประสบการณ์จริงและเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ การจัดพอร์ตการลงทุน วิธีการคัดเลือกการลงทุนที่เหมาะสมในแบบที่เป็นตัวเอง เพิ่มสกิล ติวเทคนิค ด้านการลงทุนต่างๆ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและท้าทายสำหรับทุกคน ภายใต้การแนะนำจากมืออาชีพ ที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเตรียมความพร้อมให้กับมือใหม่ ให้เกิดความมั่นใจก่อนไปลงสนามจริงในโลกแห่งการลงทุน

ด้าน รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพันธกิจและนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

นอกจากทฤษฏีที่เข้มข้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรับมุมมองจากวิทยากรนอกผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจโดยตรง ซึ่งทางคณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญภายใต้กิจกรรมพิเศษที่คณะจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ และขั้นตอนของวิธีการลงทุนอันจะช่วยให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลได้จริง ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างมาก ที่ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนในการเปิดคลาสพิเศษ ให้ความรู้ พร้อมกับเปิดโอกาสด้านการลงทุนให้กับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นวางแผนการลงทุนเป็นอย่างมาก และนำไปใช้ต่อยอดได้จริงในอนาคต

ขณะที่ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ประธานโครงการอบรม เครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ YEC 2022 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ YEC 2022 มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต

โดยโครงการมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเกิดความร่วมมือในการสนันสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีทักษะเรื่องการลงทุนและบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต่อยอดและเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป

“เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการลงทุนที่ถูกต้องทั่วถึงและเท่าเทียม และจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม New Gen นักศึกษา, กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปให้พร้อมเต็มที่สำหรับการลงทุนในสนามจริง และความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้ออกมาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม ได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

และจากการที่บริษัทได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Maybank Invest กับการสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่าง ผ่านการใช้ผ่านระบบออนไลน์ ก็มียอดดาว์นโหลดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ให้นักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่สนุกและท้าทายได้เป็นอย่างดี จะส่งให้ฐานนักลงทุนในกลุ่ม New Gen ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายอารภัฏ กล่าว

Back to top button