WGE จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน” ร่วมซ่อมแซมมัสยิด “บ้านนายวน”

WGE จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน” มอบวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิดบ้านนายวน จ.พัทลุง


บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน ในโครงการ “WGE ปันน้ำใจสู่ชุมชน” มอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซม มัสยิดบ้านนายวน (ท่าเหนาะ) ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีตัวแทนผู้นำศาสนาอิสลาม (โต๊ะอิหม่าม) เป็นผู้รับมอบ

Back to top button