ESSO-เอ็กซอนโมบิล ร่วมพันธมิตร มอบเงิน 3 แสนบ. หนุน “รพ.อุบลรัตน์” ซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วย

ESSO-เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบเงิน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้


คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อจัดซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้

โดยผู้บริหารเอสโซ่ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ, ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ, นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก, นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน, นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร รองประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และนายโชคชัย คุณวาสี ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ พญ.อภิสรา ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะพยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน์

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเห็นว่าโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในชุมชน และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยดีมาโดยตลอด ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (EMEPKI) ได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ายโควิด-19” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ หวังว่าการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลอุบลรัตน์ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทำงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลชุมชนในอำเภอน้ำพองและอำเภอใกล้เคียงต่อไป

“ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทฯ ที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆ มายังโรงพยาบาลเล็กๆ อย่างโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้” พญ.อภิสรา กล่าว

ทั้งนี้ ESSO และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Back to top button