“ม.เทคโนโลยีมหานคร” จัดสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” 8 ก.ย.นี้

“ม.เทคโนโลยีมหานคร” เชิญร่วมงานสัมมนา “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ วันที่ 8 ก.ย.65 ณ มหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 66 พลิกโฉมสู่ความยั่งยืน” งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเสวนาเฟ้นหาวิธียกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งทางด้านสังคม การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตของประเทศไทย ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ มหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ FB LIVE

สำหรับวิทยากรที่เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์โทร 0-2988-4021-4 https://www.mut.ac.th/admission,https://m.me/mutmahanakorn

Back to top button