“เครือซีพี” ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา 6 หมื่นบาท

“เครือซีพี” น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ  “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย”   


ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี เปิดเผยว่า เครือซีพีได้ดำเนินโครงการความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทยขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 105 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย จึงประกาศเปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยและมีความภูมิใจในธงชาติไทย โดยขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10-20 บรรทัด มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย และยกตัวอย่างการกระทำหรือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับชั้นประถมศึกษา 5 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองลงมาเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล  2.ระดับมัธยมศึกษามี 5 รางวัลเช่นกัน รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองลงมาเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ www.wearecp.com ในวันที่ 26 กันยายน 2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-12092022/

Back to top button