WPH ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชม “รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง”

WPH ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชม รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรง


นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH ให้การต้อนรับ อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในวิชา Operation Management และ Media Creation for Business

Back to top button