ESSO ควง “เอ็กซอนโมบิล” รับโล่องค์กรดีเด่นจากสภท.

ESSO ร่วมกับบริษัทในเครือ “เอ็กซอนโมบิล” เข้ารับโล่องค์กรดีเด่น จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย


ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO รับมอบโล่รางวัลบริษัทและองค์กรดีเด่นจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอนันต์  นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสมาคมฯ เล็งเห็นถึงบทบาทด้านการจัดหาพลังงานคุณภาพและการพัฒนาสังคมของ ESSO และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

สำหรับ ESSO และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Back to top button