WHAIR คว้ารางวัล “Outstanding REIT Performance Awards”

WHAIR คว้ารางวัล "Outstanding REIT Performance Awards" บนเวที SET Awards 2022 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจเติบโตยั่งยืน


นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญของกองทรัสต์ WHAIR โดยได้รับรางวัล Outstanding REIT Performance Awards จากงาน SET Awards 2022 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทรัสต์ WHAIR ที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืนเหนือสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างดีเยี่ยม

โดยปีนี้ทางกองทรัสต์มีแผนเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน คลังสินค้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ในทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC จ.ชลบุรี จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถือเป็นทำเลบนจุดยุทธ์ศาสตร์และเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยจะทำการเสนอขายการเพิ่มทุนหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 และคาดว่าจะสามารถเสนอขายแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 65 นี้ หลังเข้าลงทุนกองทรัสต์จะมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 13,000 ล้านบาท กองทรัสต์ WHAIR  ถือเป็นตัวเลือกของการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนดีในเขตพื้นที่ EEC และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

Back to top button