NSI ร่วมสมทบทุน “อาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านหนองขอน

NSI ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียน สนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียน สนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน โดย นายศิริชัย แสงเทียนประไพ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนมอบให้กับ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4 พร้อม นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน และนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงานนำสินจิตอาสาได้ร่วมสมทบกองทุนอาหารกลางวันให้กับน้องอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับโครงการพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Back to top button