“บล.พาย” จัดกิจกรรม “CSR ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น”

“บล.พาย” ผนึกในเครือจัดกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคม “CSR ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น” ตามแนวพระราชดำริฯ


บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ บล.พาย (Pi) ร่วมกับบริษัท ในเครือของบริษัทแม่ อย่างบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR คืนประโยชน์ให้สังคมในชื่อโครงการ “CSR ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น” ตามแนวพระราชดำริ ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65

Back to top button