TTB ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ สูงสุด 20 ลบ. หนุนธุรกิจค้าส่ง รองรับเศรษฐกิจฟื้น

TTB แนะนำสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ วงเงินสูงสุด 20 ลบ. ตอบโจทย์ธุรกิจค้าส่งเอสเอ็มอี รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ


นายโอฬาร ศุกลวณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณมาก ถือเป็นคนกลางสำคัญในการซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่ เพื่อจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ค้าปลีก และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนตลาดการค้าในประเทศ และกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) ธุรกิจค้าส่งทั่วไปของไทยในปี 2565 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10% จากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจำหน่ายค้าส่ง โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ยังประสบกับปัญหาทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการนำไปซื้อสินค้ามาจัดจำหน่าย และการจัดหาแบรนด์สินค้าที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดมาจำหน่ายภายในร้าน ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนตลาดธุรกิจค้าส่ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งโดยเฉพาะ ได้แก่

1.การให้ความสนับสนุนวงเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และสามารถชำระค่าสินค้าจากคู่ค้าหลายราย ผ่านผลิตภัณฑ์ ttb supply chain multi-sponsor ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ (OD for Buyer) สำหรับซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่หลายราย ซึ่งเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายใหญ่ที่ธนาคารระบุไว้ โดยมีจุดเด่น คือ

1.1 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (OD for Buyer) สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

1.2 วงเงินไม่มีหลักประกัน หรือ หลักประกันต่ำ

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่ำ

1.4 ระยะเวลาการเบิกใช้ไม่เกิน 90 วัน และ พร้อมความสะดวกในการเบิกใช้วงเงิน

1.5 โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านระบบ Internet Banking (ttb business click)

2.การให้ความสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและสามารถเบิกใช้วงเงิน เพื่อนำไปสั่งซื้อสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ผ่านพันธมิตรคู่ค้าบริษัทผู้ผลิตมากถึง 166 แบรนด์ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

2.1 สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

2.2 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

2.3 อุปกรณ์ IT ทั้ง Software และ Hardware

2.4 ยางรถยนต์ (Tire)

2.5 น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil)

โดยทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในวันนี้และอนาคตผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน และทีมงานมากประสบการณ์ ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ  ttb supply chain multi-sponsor สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต  โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร

Back to top button