CPF คว้า “ฉลากลดโลกร้อน” ไข่ไก่สดรายแรกไทย

CPF รับเครื่องหมาย "ฉลากลดโลกร้อน" ของ “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด” ทั้งไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสารเป็นรายแรกของไทยจากองค์การ “อบก.”


นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด Cage Free และไข่ไก่สดปลอดสาร ในขนาดบรรจุต่างๆ รวม 23 รายการ จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นับเป็น “ไข่ไก่สด” ไข่ Cage Free รายแรกของไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน หนุนคนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นายเกียรติชาย กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ซีพีเอฟ เป็นตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต การที่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟได้รับรองฉลากลดโลกร้อนครั้งนี้ ช่วยขับเคลื่อนการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ร่วมดูแลโลก

นายสมคิด กล่าวว่า การได้รับฉลากลดโลกร้อนของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050 ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญพัฒนากระบวนการผลิตไข่ไก่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ ส่งผลให้ไข่ไก่สดของซีพีเอฟเป็นไข่ไก่สดเจ้าแรกในไทยได้รับฉลากลดโลกร้อน มีส่วนสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดสามารถช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  617,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดที่ได้รับ “ฉลากลดโลกร้อน” รวม 23 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสารขนาดบรรจุ 4 ฟอง 10 ฟอง และบรรจุถาด 30 ฟอง เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่ผลิตจากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษ แข็งแรง มีภูมิต้านทาน เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการลำเลียงไข่ไก่อัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%  สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก PET จะใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยฟาร์มคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ 7 แห่งทั่วประเทศได้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตไบโอแก๊สจากมูลไก่เป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดกลิ่น และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งช่วยฟาร์มลดต้นทุนด้านไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง  ในปีนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ เป็นฟาร์มต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050

โดยปัจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์กว่า 800 รายการทั้งหมู ไก่ กุ้ง และอาหารสัตว์ ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก. และมีสินค้าอีก 50 รายการได้รับรองฉลากลดโลกร้อน

Back to top button