PRINC จับมือ “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์-เมดคิวรี” เปิดตัว “ล้ม Look” ตรวจจับผู้สูงอายุหกล้ม

PRINC ผนึกมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร และเมดคิวรี เปิดตัวโครงการ “ล้ม Look” ตรวจจับผู้สูงอายุหกล้ม ลดความรุนแรงและความสูญเสียที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ พร้อมเปิดรับสมัครพื้นที่ 3 จังหวัด คือเชียงใหม่-ลำพูน-ชุมพร


นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์และพันธมิตร (Executive Relationship Director) บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม “เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” กล่าวถึง สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ผลกระทบที่ตามมาคือพบผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การพลัดตกหกล้มถือเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อย อีกทั้งยังมีความรุนแรงมากกว่าในคนทั่วไป อาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่น เช่น ล้มแล้วกระดูกสะโพกหัก หรือศีรษะแตกเลือดออกในสมอง นำมาสู่ภาวะทุพพลภาพ นอนติดเตียง หรือบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

ดังนั้น เพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ จึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย กับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละสถานพยาบาล กู้ชีพกู้ภัย ผ่านอุปกรณ์ Smart Device “ล้ม Look” ภายใต้แพลตฟอร์ม ‘หมอในบ้าน’ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดยทันที

“กรณีที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม อุปกรณ์ Smart Device ‘ล้ม Look’ จะทำการส่งข้อมูลสุขภาพไปยังผู้ที่ลงทะเบียนไว้ (ญาติ) และ แพลตฟอร์ม ‘หมอในบ้าน’ ซึ่งประมวลผลได้อย่างแม่นยำ และส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์รับข้อมูลเหตุฉุกเฉิน (Alert Center) ในโครงการ   ‘ล้ม Look’ Every Second We Care นำร่องในโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จ.ลำพูน และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ตั้งเป้าขยายศูนย์รับข้อมูลเหตุฉุกเฉิน (Alert Center) ไปยังโรงพยาบาลในเครือฯ ให้ครบทั้ง 13 แห่งใน 11 จังหวัดในปี 2567” นายพวัสส์ กล่าว

ขณะที่ นายจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดคิวรี จำกัด (MEDcury) บริษัทผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ภายใต้แพลตฟอร์ม “หมอในบ้าน” กล่าวว่า โครงการ “ล้ม Look” Every Second We Care ในเฟสแรกจะเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และชุมพร ประมาณเดือนเมษายน 66 ผ่านทาง www.lomlook.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับพันธมิตร ทั้งนักลงทุน ภาครัฐและเอกชน สถานพยาบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายพื้นที่และศักยภาพในการดูแลและให้บริการกับผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหนัก หรือเสียชีวิตได้ และยังเป็นการลดงบประมาณสาธารณสุขของประเทศในระยะยาวด้วย ซึ่งประชาชนหรือพันธมิตรภาคเอกชนที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าว นายจตุพล กล่าว

Back to top button