ผู้ถือหุ้น PCC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.14 บาท

ผู้ถือหุ้น PCC ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.14 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 26 พ.ค.66


นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท,  นายกิตติ สัมฤทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายอมร แดงโชติ (ที่ 9 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็น 92.11 %ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button