COCOCO เปิดบ้านโรดโชว์ จ.ราชบุรี นักลงทุนตอบรับล้นหลาม

COCOCO เปิดบ้านโรดโชว์ จังหวัดราชบุรี ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ารับฟังข้อมูลอย่างล้นหลาม ก่อนเสนอขายไอพีโอ 370 ล้านหุ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น


ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวมทั้ง นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ Joint Lead Underwriters ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักลงทุน ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ารับฟังข้อมูลอย่างล้นหลาม

โดย COCOCO จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 370 ล้านหุ้น ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อ ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ปี พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3/2566

Back to top button