TU ร่วมงาน SX 2023 โชว์ 11 พันธกิจ “เพื่อโลก เพื่อเรา”

TU ร่วมสร้างความรู้แบบยั่งยืนในงาน SX 2023 ผ่านกลยุทธ์ SeaChange® 2030 พร้อมโชว์ 11 พันธกิจ เพื่อโลก เพื่อเรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ต.ค.66


นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่ไทยยูเนี่ยนได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน SX2030 เป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และเป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำ หรือ Decade of Action สำหรับไทยยูเนี่ยน ความยั่งยืนคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2559 บริษัทได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ซึ่งได้กลายเป็นเสาหลักที่ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลกได้ยึดเป็นหลักการความยั่งยืนในการทำงาน สำหรับปีนี้ บริษัทได้ต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืนตั้งเป้าหมายไปจนถึงปี 2575 ซึ่งการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทนั้นครอบคลุมทั้งมิติของผู้คนและสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานในพันธกิจ 11 ด้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและร่วมมือกัน เพราะไทยยูเนี่ยนเชื่อว่าอาหารทะเลที่ยั่งยืนนั้นมีส่วนสำคัญในการดูแลท้องทะเลให้ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป

ทั้งนี้ ภายในงานไทยยูเนี่ยนได้นำเสนอนิทรรศการความยั่งยืนภายใต้หัวข้อ SeaChange® 2030 และพันธกิจทั้ง 11 ด้าน ประกอบด้วย เส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การประมงอย่างรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบ การทำเกษตรกรรมอย่างรับผิดชอบ การฟื้นฟูระบบนิเวศ กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การลดขยะพลาสติกในทะเล สภาพการทำงานที่ปลอดภัยเหมาะสมและเท่าเทียม มีสุขภาพและสารอาหาร และเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี ซึ่งจะช่วยคนที่มาชมงานเข้าใจเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟ เยี่ยมชมบูธไทยยูเนี่ยน โดยมีนายอดัม เบรนนัน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน ให้การต้อนรับและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ยึดเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยมีกลยุทธ์ยั่งยืน SeaChange® 2030 ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแล รักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล หรือ Healthy Living, Healthy Oceans

นอกจากนี้ ยังพลาดไม่ได้กับกิจกรรม Immersive บนจอทัชสกรีนกับภารกิจจับคู่ 11 พันธกิจ SeaChange® 2030 กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) พร้อมทั้ง พร้อมติดแฮชแท็ก #ThaiUnionSX2023 #SeaChange2030 #Sustainability  ได้ตลอดระยะเวลาจัดงานและรับของรางวัลรักษ์โลกจากไทยยูเนี่ยนไปเลย

ขณะเดียวกันไทยยูเนี่ยนยังร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมส่งต่อประสบการณ์ด้านความนวัตกรรมและความยั่งยืนบนเวที SX Talk Stage ของงานถึง 3 ช่วง คือ วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. หัวข้อโอกาสและความเท่าเทียม, เวลา 11.00 – 12.00 น. หัวข้อ Future Food การพัฒนาและนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหาร และวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 14.00 – 15.30 น. ในหัวข้อ Battling Marine Debris to Preserve Biodiversity

มาร่วมกันเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงท้องทะเลเพื่อเรา เพื่อโลกไปด้วยกัน ในงาน Sustainability Expo 2023 ณ บูธไทยยูเนี่ยน โซน Better Me ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566

Back to top button