Finansia Group รวมพลังทำความดีเพื่อสังคม ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา

Finansia Group รวมพลังทำความดีเพื่อสังคม สร้างหลังคากันแดดและฝนโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา พร้อมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา


นายณัฐพงษ์ หลายจรูญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมสานฝันสร้างหลังคากันแดดกันฝน โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา พร้อมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยมี นางวิยะดา เขาพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) เป็นผู้ให้การต้อนรับ เปิดใช้ทางเดินหลังคากันแดดกันฝนอย่างเป็นทางการ

Back to top button