CIVIL ร่วมสัมมนา “Reshaping Client Value Proposition” แบ่งปันความรู้

CIVIL เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “Reshaping Client Value Proposition” จัดโดยธนาคารกรุงไทย ในฐานะ Keynote Speaker แบ่งปันข้อมูลการพัฒนาบริษัทให้เติบโตยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “Reshaping Organization for Growth”


นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL บริษัทผู้นำเรื่องการก่อสร้างที่ครบวงจรชั้นนำของไทย ได้รับเกียรติในฐานะ Keynote Speaker” เข้าร่วมงานสัมมนา Reshaping Client Value Proposition” ของ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ที่นำโดย นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการธนาคาร, นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

โดยงานสัมมนาประจำปี Reshaping Client Value Proposition” จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาบริษัทให้เติบโตยั่งยืนภายใต้หัวข้อ Reshaping Organization for Growth” ที่ได้จัดขึ้น ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางตลอด 57 ปีที่ผ่านมาของ บริษัทได้ผ่านช่วงที่ท้าทายและเติบโตมาด้วยความพยายาม ตั้งใจและร่วมแรงร่วมใจของผู้นำทั้ง 3 เจเนอเรชัน รวมถึงบุคลากรคุณภาพในองค์กร บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนด้วยแนวคิด CIVILizing a better of life for all”  ซึ่งในขณะนี้บริษัทได้เพิ่มศักยภาพงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีงานก่อสร้างในมือเป็น New High ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท และกำลังเติบโตไปยังธุรกิจใหม่ทั้ง Infrastructure และ Energy Sector รวมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร อาทิ RPA, Business Intelligence รวมทั้งการมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง

Back to top button