PHG เปิดบ้านรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ-ให้ข้อมูลธุรกิจ

“กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต” นำทีมผู้บริหาร เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ-ให้ข้อมูลธุรกิจ


นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 พร้อมด้วย นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และนางสาวจุฑาบงกช แย้มสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ พร้อมฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน ณ กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Back to top button