SUN เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์ กางแผนเติบโตปี 67

SUN เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมกางแผนการเติบโตปี 67


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” นำโดย นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

โดย SUN ได้เปิดบ้านต้อนรับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL Securities) และผู้จัดการกองทุน โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย และเปิดเผยข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการเติบโตของบริษัท ซึ่งในปี 2567 SUN มุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Sun Valley , โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และโครงการก่อสร้าง Modern factory เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งถือเป็นการรับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งการรุกตลาดกลุ่มอาหารพร้อมทาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button