PTTEP ต้อนรับ “รมว.พลังงาน” เยี่ยมชมโครงการ “แหล่งเอราวัณ”

PTTEP ต้อนรับ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะ เยี่ยมชมการผลิตก๊าซธรรมชาติ ภายใต้โครงการจี 1/61 ตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตก๊าซฯ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในวันที่ 1 เม.ย.67


นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ให้การต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน รวมไปถึง นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ ปลาทอง สตูล และฟูนาน) ในอ่าวไทย

โดยมีแผนที่จะเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซฯ ขึ้นเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 นี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

นอกจากนี้  ยังมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

Back to top button