“นพ.เกษม” มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “ม.หอการค้าไทย” ประจำปี 65

“นพ.เกษม วัฒนชัยองคมนตรี” เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565


นายสนั่น อังอุบลกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัยองคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย, นายธีรพงศ์ จันศิริ, นายพีระพงศ์ จรูญเอก โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ร่วมด้วย

Back to top button