ประมวลภาพงาน “Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV”

“SCB Thailand” จับมือ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญด้านการระดมทุน การลงทุน และผู้ประกอบการบริษัทมหาชน บริษัท STARTUP และบริษัท SME ชั้นนำ


ประมวลภาพงาน “Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV : STARTUP SME TO MEGATREND” สัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Virtual LIVE

“SCB Thailand” จับมือ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญด้านการระดมทุน การลงทุน และผู้ประกอบการบริษัทมหาชน บริษัท STARTUP และบริษัท SME ชั้นนำ

Back to top button