สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NEWS-F มูลค่าสูงสุด 60 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NEWS-F มูลค่าสูงสุด 60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NEWS-F <C> 61 6,000,000,000 60,000 0.01
KBANK-F 2 463,500 59,515 128.4
SCB 1 371,600 38,554 103.75
BM 4 3,995,500 17,181 4.3
BBL 2 88,900 10,801 121.5
PTT 1 100,000 4,075 40.75
SRICHA 1 150,000 3,480 23.2
MAX <NC> 2 6,000,000 71 0.01

Back to top button