สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADD มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADD มูลค่าสูงสุด 160 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ADD 3 8,000,000 160,000 20
KBANK 1 800,000 97,200 121.5
TPP 1 1,900,000 39,520 20.8
TTW 1 1,565,100 18,781 12
EASTW 1 1,362,600 13,629 10
BGRIM 1 239,700 10,487 43.75
BTS 1 961,500 9,375 9.75
JASIF 1 740,000 7,326 9.9
SIMAT 1 1,000,000 4,500 4.5
AIMCG 1 550,000 3,273 5.95
SC 2 1,000,000 3,200 3.2
EA 1 51,100 3,104 60.75
BTSGIF 1 500,000 2,500 5
PTT 1 24,700 982 39.75
TOP 1 17,700 974 55
TFI <NP> 1 2,000,000 580 0.29
BANPU 1 33,300 516 15.5
PTG 1 5,000 96 19.1
MAX <NC> 2 4,000,000 41 0.01
NEWS <C> 1 2,000,000 26 0.01

Back to top button