สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุด 230.31 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุด 230.31 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 2,500,000 230,313 92.12
E1VFVN3001 1 400,000 13,192 32.98
OTO 1 1,000,000 6,500 6.5
PLANB-F 1 400,000 2,268 5.67

Back to top button