สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 56.02 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 56.02 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 968,000 56,023 57.88
SABUY 1 2,600,000 22,100 8.5
BCPG 1 300,000 4,500 15
ORI 1 500,000 4,475 8.95
ESSO 1 500,000 3,925 7.85

Back to top button