สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 ก.ย.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 13 ก.ย.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
KEX 569,300 22,225,075 22.09%
WHAUP-R 604,900 2,539,050 21.54%
TVO-R 236,800 7,400,000 21.42%
HANA-R 3,214,900 239,773,775 20.16%
GGC 9,900 107,910 19.60%
BGRIM 902,000 38,810,100 17.57%
MTC-R 1,432,200 90,461,200 15.14%
COM7-R 845,700 62,388,575 15.13%
PRM-R 457,900 2,999,245 15.06%
TCAP 983,100 34,162,725 14.61%
KCE-R 1,814,600 144,482,200 13.40%
STA-R 4,013,000 144,485,050 13.35%
IRPC 6,007,200 23,574,326 13.23%
BDMS-R 2,734,000 61,531,790 13.03%
CBG 592,100 76,198,100 12.51%
CPN-R 800,600 42,668,900 12.32%
SPRC 2,635,300 23,744,605 12.00%
OSP-R 492,500 17,198,725 11.97%
SCC-R 176,800 73,519,600 11.83%
EA-R 4,340,100 286,090,700 11.38%
CHG-R 7,405,200 26,613,060 11.34%
UTP-R 272,600 4,666,920 11.26%
STANLY-R 3,200 538,550 11.15%
DCC 1,751,100 5,148,234 11.14%
RATCH 538,800 24,477,850 11.07%
CBG-R 523,400 67,210,750 11.05%
KTC-R 467,400 29,751,325 11.02%
SUPER 36,191,600 35,829,684 10.89%
ESSO 817,900 6,618,635 10.61%
GPSC-R 881,400 70,008,675 10.48%
GFPT 187,700 2,374,500 10.33%
JAS 3,142,300 8,959,262 10.31%
BH 144,400 18,798,500 10.08%
LH 3,761,500 30,357,210 10.07%
TQM-R 265,800 29,065,800 10.04%
BTS 7,758,900 72,276,175 9.98%
SPCG-R 125,400 2,194,290 9.90%
SCCC-R 10,100 1,636,800 9.47%
HMPRO-R 2,719,500 37,904,550 9.27%
MINT 1,574,500 51,051,800 9.25%
PTTGC-R 1,161,300 69,893,175 9.22%
BCH-R 970,200 21,175,730 9.21%
JWD 674,500 10,143,600 9.15%
BCP 199,900 5,259,250 8.89%
BCPG 448,600 6,335,890 8.89%
STEC-R 1,502,100 19,076,670 8.85%
EASTW-R 381,400 3,775,105 8.84%
PLANB 1,018,700 6,495,185 8.84%
CK 474,600 9,258,660 8.80%
IRPC-R 3,947,000 15,415,316 8.69%
EGATIF 232,700 2,838,940 8.67%
LH-R 3,134,100 25,267,715 8.39%
IVL-R 1,660,700 72,877,500 8.38%
PTT 5,201,200 198,238,075 8.38%
GFPT-R 151,900 1,913,940 8.36%
WHAUP 233,900 982,920 8.33%
BTS-R 6,404,100 59,876,220 8.24%
AMATA 255,700 4,640,070 8.23%
HMPRO 2,416,500 33,546,200 8.23%
PLANB-R 934,500 5,929,815 8.11%
VIBHA-R 567,700 1,230,826 8.11%
CK-R 435,600 8,503,740 8.08%
TTW 1,096,500 12,828,950 8.08%
RATCH-R 389,600 17,708,000 8.01%
SCB-R 562,700 58,378,100 7.96%
AIE 1,302,800 1,903,478 7.90%
BGRIM-R 403,800 17,320,300 7.87%
DTAC-R 769,000 29,891,375 7.78%
TQM 200,300 21,485,400 7.57%
AP 1,180,800 9,823,745 7.56%
TRUE 6,168,300 20,958,208 7.45%
CPN 483,100 25,705,050 7.44%
TTW-R 984,000 11,463,770 7.25%
OSP 297,800 10,401,600 7.24%
OR 1,303,400 37,798,600 7.22%
PTG-R 1,892,800 34,001,190 7.16%
SCN 172,100 442,840 7.09%
DELTA-R 278,800 200,308,400 7.07%
BAM-R 915,400 16,760,790 7.03%
RJH 109,300 3,564,650 6.97%
GULF 2,346,500 96,359,825 6.96%
CRC 561,700 18,709,800 6.93%
RS-R 244,100 4,498,250 6.82%
IVL 1,326,300 58,129,825 6.69%
UTP 161,900 2,770,790 6.69%
CENTEL 435,500 14,865,350 6.62%
STANLY 1,900 319,250 6.62%
TPIPP-R 417,600 1,785,164 6.48%
UNIQ 64,600 427,250 6.46%
TISCO 105,700 9,738,050 6.43%
BEM-R 6,900,800 59,317,325 6.36%
TASCO 562,400 10,205,270 6.36%
SCC 94,900 39,230,600 6.35%
BLAND 2,582,100 2,735,881 6.30%
KTB 1,040,000 11,434,390 6.27%
ADVANC-R 538,400 102,951,400 6.26%
EGCO-R 87,900 15,476,700 6.26%
TU 1,649,500 35,500,110 6.26%
SKR 17,900 209,430 6.20%
PRM 185,300 1,213,715 6.10%
STGT 2,275,400 78,952,800 6.04%
TOP-R 728,800 35,622,775 6.02%
BJC 409,000 14,100,325 5.93%
AWC-R 2,766,400 11,888,664 5.82%
MTC 550,700 34,558,800 5.82%
TOP 692,500 33,942,025 5.72%
SAWAD-R 504,100 35,004,700 5.68%
WHA-R 1,800,000 5,616,000 5.67%
WHA 1,785,200 5,569,794 5.62%
TU-R 1,478,700 31,771,930 5.61%
CRC-R 453,000 15,195,950 5.59%
ADVANC 472,500 90,775,050 5.50%
STA 1,650,500 59,596,925 5.49%
BDMS 1,136,300 25,606,750 5.41%
ASP 269,300 924,282 5.32%
BBL 333,100 37,465,400 5.32%
CPALL 1,048,000 64,917,150 5.30%
STEC 893,900 11,400,880 5.27%
DTAC 513,100 19,894,825 5.19%
PTTEP-R 494,100 52,989,700 5.19%
QH-R 2,543,300 5,543,178 5.14%
BAM 661,400 12,103,620 5.08%
BCH 533,400 11,637,520 5.07%
MAJOR-R 1,341,500 29,167,080 5.03%
KBANK 973,200 118,722,350 5.02%
DOHOME 348,800 8,690,790 4.94%
AAV 2,107,100 5,727,226 4.85%
COM7 269,400 19,840,750 4.82%
JMART 1,029,800 44,191,025 4.73%
VGI 736,500 4,592,665 4.73%
ICHI 207,200 2,341,360 4.72%
TCAP-R 309,700 10,727,150 4.60%
TPIPP 291,800 1,248,904 4.53%
CENTEL-R 294,900 10,092,425 4.48%
EASTW 193,100 1,911,690 4.48%
BEM 4,843,500 41,558,830 4.47%
KTB-R 739,100 8,116,050 4.46%
MINT-R 736,100 23,779,525 4.33%
BLAND-R 1,759,200 1,859,162 4.30%
KCE 581,600 46,029,650 4.30%
ROJNA 68,300 440,535 4.29%
BANPU 3,529,100 43,688,270 4.28%
MCS 40,200 578,880 4.28%
SABINA 11,900 232,340 4.25%
SAPPE 26,300 704,075 4.23%
TOA 38,500 1,311,725 4.19%
BPP 136,600 2,453,090 4.09%
SPALI 216,700 4,481,180 4.08%
TASCO-R 360,800 6,553,870 4.08%
CPF 910,600 24,053,275 3.99%
GUNKUL 2,978,000 14,142,996 3.96%
NCAP 80,000 1,009,260 3.96%
AJ 11,800 227,790 3.77%
TPIPL-R 1,353,000 2,377,279 3.74%
TVO 41,400 1,304,100 3.74%
DCC-R 580,600 1,700,506 3.69%
SPRC-R 807,200 7,264,800 3.68%
SSP 91,700 1,129,370 3.64%
CPALL-R 714,700 44,251,325 3.62%
CHG 2,349,500 8,498,926 3.60%
HANA 574,600 42,903,175 3.60%
VIBHA 251,700 545,680 3.60%
DOD 113,100 1,413,750 3.59%
SPCG 45,000 788,490 3.55%
NETBAY 12,200 324,225 3.54%
RBF 98,800 1,945,380 3.48%
PSH 45,000 580,500 3.45%
INTUCH-R 550,900 45,394,975 3.41%
PTTGC 429,300 25,795,525 3.41%
SIRI 10,914,700 14,040,728 3.41%
ITD 1,329,300 3,051,192 3.35%
EGCO 46,600 8,212,300 3.32%
GLOBAL-R 472,900 10,159,540 3.26%
KSL 395,600 1,380,336 3.25%
AOT-R 1,092,600 67,288,050 3.23%
PTTEP 301,200 32,339,250 3.17%
THANI-R 1,160,000 4,917,424 3.13%
DDD 26,400 469,670 3.12%
KTC 131,700 8,352,675 3.11%
GUNKUL-R 2,326,600 11,051,710 3.09%
AP-R 479,000 3,989,670 3.07%
GLOBAL 445,900 9,510,290 3.07%
PTT-R 1,908,100 72,757,625 3.07%
SGP 117,800 1,516,220 3.00%
SAWAD 263,700 18,264,200 2.97%
JAS-R 897,600 2,550,426 2.95%
M-R 32,600 1,711,275 2.94%
MEGA-R 97,400 4,806,700 2.88%
TTA-R 905,100 14,441,370 2.83%
PTL 20,600 515,000 2.82%
TISCO-R 46,300 4,266,800 2.82%
SCB 197,000 20,494,750 2.79%
TIDLOR 320,300 12,167,125 2.77%
TTB 10,705,800 11,511,482 2.77%
AOT 932,500 57,163,000 2.76%
KKP 37,900 2,027,650 2.75%
MEGA 93,100 4,609,950 2.75%
AUCT 39,800 376,590 2.74%
BA 238,200 2,829,740 2.56%
PSL-R 1,076,200 24,955,040 2.54%
SNC 47,600 647,360 2.52%
MICRO 42,900 345,390 2.50%
TPCH 34,000 392,110 2.46%
RCL-R 108,600 6,314,400 2.44%
TMT 31,700 329,680 2.44%
S 298,500 624,620 2.43%
SIS 18,800 649,700 2.42%
NRF 57,300 513,355 2.39%
ETC 309,000 798,198 2.33%
PSH-R 30,300 390,870 2.32%
CKP-R 760,000 4,086,855 2.31%
GPSC 194,100 15,403,675 2.31%
ORI-R 705,900 7,374,970 2.25%
EPG 552,900 6,657,560 2.24%
BPP-R 74,500 1,333,550 2.23%
CKP 726,600 3,881,390 2.21%
SCGP-R 270,000 17,811,075 2.21%
CPF-R 500,900 13,151,000 2.19%
SCCC 2,300 372,450 2.16%
TRUE-R 1,762,100 5,967,514 2.13%
AWC 1,007,400 4,254,312 2.12%
THRE 167,800 234,100 2.12%
UVAN 12,900 94,860 2.08%
KISS 18,900 211,870 2.06%
MAJOR 549,400 11,968,130 2.06%
ORI 643,900 6,693,490 2.06%
SPALI-R 108,300 2,237,860 2.04%
PRIME 82,300 156,370 2.03%
SCGP 245,600 16,231,475 2.01%
OR-R 351,800 10,202,200 1.95%
INTUCH 312,200 25,807,900 1.93%
THG 13,900 427,425 1.91%
TTA 609,800 9,691,090 1.91%
EPG-R 462,500 5,491,600 1.87%
LPN-R 92,900 462,642 1.85%
LPN 92,500 460,650 1.84%
AU 18,000 187,280 1.83%
AEONTS 11,400 2,275,200 1.81%
DEMCO 17,800 85,224 1.77%
BA-R 163,300 1,914,890 1.75%
M 19,300 1,011,625 1.74%
ANAN 60,800 105,877 1.70%
AKR 254,300 272,711 1.67%
BLA 38,400 1,072,200 1.65%
ASK 30,300 1,109,400 1.59%
STGT-R 592,700 20,665,475 1.57%
WORK 46,700 993,870 1.55%
SHR 146,100 508,106 1.51%
ACC 240,800 246,944 1.50%
PSL 634,700 14,579,650 1.50%
CGD 1,468,200 807,510 1.47%
STPI 22,100 96,328 1.46%
SYNEX-R 90,800 2,428,900 1.44%
EA 546,100 36,997,625 1.43%
DMT 47,100 614,510 1.41%
HTC 6,500 227,975 1.39%
RS 49,800 918,130 1.39%
XO 24,700 526,510 1.39%
JKN 36,400 329,525 1.33%
TKN 31,300 225,345 1.33%
JR 13,000 92,820 1.30%
PLAT 6,900 21,252 1.29%
PTG 334,300 5,893,610 1.26%
GULF-R 410,100 16,871,775 1.22%
BH-R 16,900 2,199,900 1.18%
KGI 35,700 229,710 1.17%
ERW 419,200 1,282,896 1.14%
ESSO-R 88,100 709,800 1.14%
VNG 24,500 183,535 1.13%
BCP-R 24,900 653,625 1.11%
LOXLEY 73,800 202,292 1.10%
CCET 17,100 47,538 1.07%
ITD-R 426,100 980,030 1.07%
JMART-R 232,400 9,946,700 1.07%
THCOM 70,800 730,780 1.05%
JMT 304,700 14,736,950 1.04%
AH 36,300 760,980 1.00%
SAK 27,200 241,555 1.00%
KBANK-R 189,300 23,060,150 0.98%
ASIAN 134,600 2,492,860 0.95%
SGP-R 35,800 458,240 0.91%
KSL-R 109,200 382,264 0.90%
SA 64,700 619,220 0.88%
THANI 324,300 1,368,546 0.87%
SAT-R 26,000 513,880 0.80%
BAFS 41,600 1,219,300 0.75%
DELTA 29,700 20,697,200 0.75%
QH 359,500 783,710 0.73%
SC 149,600 493,806 0.73%
BEC-R 46,800 611,560 0.69%
MONO 178,100 291,330 0.69%
JWD-R 50,000 745,000 0.68%
BAFS-R 37,200 1,124,200 0.67%
LHFG 1,711,800 2,643,316 0.67%
TKN-R 15,900 113,685 0.67%
WORK-R 19,900 422,510 0.66%
FSMART 29,200 307,080 0.65%
ASIAN-R 87,700 1,626,270 0.62%
KKP-R 8,200 438,700 0.60%
THG-R 4,200 129,150 0.58%
TPIPL 175,800 307,650 0.49%
SAT 15,300 300,690 0.47%
SINGER 48,200 2,040,350 0.46%
ERW-R 163,600 500,616 0.44%
SKE 92,800 98,368 0.44%
UV 100,700 459,534 0.43%
ACE 304,500 1,225,396 0.40%
MBK 9,400 130,020 0.40%
JTS 700 40,275 0.39%
JMT-R 110,200 5,416,350 0.38%
BAY-R 3,600 116,175 0.37%
LANNA 15,400 396,875 0.33%
VGI-R 50,700 316,875 0.33%
ICHI-R 13,100 146,720 0.30%
NEX 6,600 56,760 0.23%
ACE-R 160,600 629,552 0.21%
AAV-R 88,700 239,210 0.20%
DOHOME-R 13,900 346,470 0.20%
SIRI-R 629,000 795,546 0.20%
SOLAR 12,000 27,600 0.18%
TTCL 113,700 532,780 0.18%
TTB-R 607,800 651,632 0.16%
BGC 15,500 176,700 0.11%
TSTH 505,100 899,612 0.11%
WP 6,300 37,800 0.09%
MDX 14,000 103,215 0.07%
RBF-R 1,700 33,320 0.06%
CIMBT 189,400 169,558 0.05%
SYNEX 3,400 90,950 0.05%
TFG-R 600 2,700 0.05%
STARK 51,500 226,600 0.04%
SUPER-R 97,600 96,624 0.03%
AMANAH 2,600 14,270 0.02%
SABUY 4,400 53,240 0.02%
SC-R 2,800 9,184 0.01%
FORTH 100 1,530 0.00%
MILL 400 564 0.00%

*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button