สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TFFIF มูลค่าสูงสุด 30.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TFFIF มูลค่าสูงสุด 30.20 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TFFIF 1 4,000,000 30,200 7.55
FTREIT 1 2,000,000 25,600 12.8
IMPACT 1 1,000,000 18,500 18.5
BANP13C2201A 1 10,000,000 2,600 0.26

Back to top button