สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 528.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 528.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 3 8,500,000 528,500 62.18
BEC 1 25,000,000 320,000 12.8
CPALL-F 1 2,147,700 137,453 64
SPC 1 1,200,000 66,960 55.8
STARK 2 6,000,000 26,760 4.46
KCE 2 200,000 16,350 81.75
S & J 1 587,108 15,118 25.75
HMPRO 1 1,000,000 14,456 14.46
ADVANC 1 20,000 3,940 197
W 1 640,000 3,008 4.7
NEWS <C> 1 5,000,000 215 0.04

Back to top button