สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HENG มูลค่าสูงสุด 1.13 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HENG มูลค่าสูงสุด 1.13 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HENG 25 577,210,000 1,125,560 1.95
INTUCH-F 1 1,400,000 99,750 71.25
GPSC 2 640,000 49,110 76.73
TR 1 500,000 22,500 45
BJC 2 650,000 21,925 33.73
BCH 2 1,000,000 20,100 20.1
SCGP 4 295,800 18,513 62.58
KTC 1 294,000 16,170 55
CBG 2 81,200 10,023 123.44
SAWAD 2 84,100 5,340 63.5
KBAN13C2201A 1 10,000,000 4,100 0.41
MJD 1 2,000,000 3,900 1.95
FNS 1 749,100 3,820 5.1
B52 <C> 1 5,660,820 3,680 0.65
TRUE13P2201A 1 2,472,900 1,063 0.43
MTC 1 16,500 986 59.75
OR 1 35,400 982 27.75
CPI 1 17,000 76 4.48

Back to top button