สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 675.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 675.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 11 12,000,000 675,500 56.29
BBL 1 800,000 97,600 122
COM7 1 1,000,000 72,750 72.75
JMT 1 1,200,000 57,000 47.5
TFFIF 1 5,500,000 43,175 7.85
PTG 1 2,500,000 38,750 15.5
OR 3 957,300 26,565 27.75
BDMS 2 1,000,000 23,000 23
DIF 1 1,500,000 20,100 13.4
TCAP 1 522,500 18,549 35.5
CPI 1 3,000,000 15,900 5.3
GSC 1 6,189,600 14,236 2.3
BANPU 1 1,000,000 12,400 12.4
WHAUP 1 2,760,300 11,704 4.24
TTW 2 929,700 10,877 11.7
CPF 2 393,500 10,034 25.5
TPIPP 1 1,526,300 6,502 4.26
MTC 1 82,800 4,995 60.33
QH 1 2,000,000 4,600 2.3
ADVANC 1 20,000 3,760 188
TRUE13P2201A 2 8,000,000 3,280 0.41
SCN 1 1,000,000 2,300 2.3
CBG 2 15,400 1,825 118.5
GPSC 1 20,000 1,540 77
BH 1 10,000 1,425 142.5
SAWAD 1 14,800 947 64
MACO-W3 2 485,300 83 0.17
DOHOME 1 900 22 24.7
BEM 1 100 1 8.95

Back to top button