สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RAM มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RAM มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
RAM 1 500,000 70,500 141
CPN 1 741,900 42,937 57.88
CMO 1 8,000,000 18,400 2.3
BM-W2 2 2,693,800 9,267 3.44

Back to top button