สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KKP มูลค่าสูงสุด 366.02 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KKP มูลค่าสูงสุด 366.02 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KKP 1 5,304,600 366,017.40 69.00
OR 2 3,000,000 75,169.60 25.06
NUSA 1 59,000,000 73,750.00 1.25
KCE 2 811,300 62,061.62 76.50
SCGP 1 634,200 39,714.68 62.62
KBANK 2 249,300 36,722.45 147.30
TIDLOR 1 1,000,000 35,000.00 35.00
BCH 2 2,000,000 34,400.00 17.20
CPALL-F 1 565,000 33,617.50 59.50
CPN 2 619,400 32,208.80 52.00
KTC 1 400,000 23,800.00 59.50
BBL-F 1 139,200 18,971.85 136.29
IRPC 1 4,000,000 15,440.00 3.86
PTG 1 1,000,000 14,200.00 14.20
BGRIM 3 379,400 13,658.40 36.00
MTC 1 200,000 11,300.00 56.50
DOHOME 1 442,000 9,547.20 21.60
BSET100 2 844,400 8,663.54 10.26
CHG 1 2,434,400 8,082.21 3.32
KBAN13P2205A 1 20,768,400 7,061.26 0.34
BBL 1 48,500 6,596.00 136.00
OTO-W1 1 1,000,000 5,300.00 5.30
BDMS 1 222,000 4,995.00 22.50
KBANK-F 1 26,900 3,949.38 146.82
BA 1 340,000 3,145.00 9.25
META 2 5,500,000 3,025.00 0.55
GPSC 2 31,900 2,583.90 81.00
CHG-F 1 426,400 1,398.59 3.28
CBG13P2204A 1 1,671,900 978.06 0.58
CBG 1 8,900 903.35 101.50
NEWS <C> 1 1,000,000 58.00 0.06
NEX 1 1,000 18.30 18.30
AQ-W5 <C> 1 1,000,000 11.00 0.01

Back to top button