สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INETREIT มูลค่าสูงสุด 71.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INETREIT มูลค่าสูงสุด 71.40 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INETREIT 1 6,000,000 71,400 11.9
CPALL 1 1,000,000 60,750 60.75
KTB 1 2,000,000 30,800 15.4
III 1 1,400,000 20,300 14.5
BPP 1 1,000,000 14,600 14.6
GPSC 1 160,000 10,400 65
CPN 1 60,000 3,615 60.25
BEAUTY 1 2,500,000 3,350 1.34

Back to top button