สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TAKUNI มูลค่าสูงสุด 308.34 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TAKUNI มูลค่าสูงสุด 308.34 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TAKUNI 13 128,681,901 308,836.56 2.40
AIT 2 24,100,000 180,750.00 7.50
KTC 2 2,000,000 119,000.00 59.50
HMPRO 1 3,000,000 40,985.40 13.66
MJD 2 26,500,000 31,800.00 1.20
BAM 1 1,478,900 25,880.75 17.50
RS 1 1,500,000 23,850.00 15.90
KEX 1 1,000,000 21,200.00 21.20
JMT 1 200,000 15,600.00 78.00
TIDLOR 2 423,500 13,260.75 31.31
GULF 1 249,000 13,012.74 52.26
CBG 1 100,000 11,804.00 118.04
CRC 3 229,200 8,824.20 38.50
IVL 1 106,600 4,583.80 43.00
BDMS 1 125,000 3,538.12 28.30
BBL 1 23,100 3,342.34 144.69
ESSO 1 300,000 3,300.00 11.00
PTT13C2211A 1 9,000,000 1,890.00 0.21
STGT 2 77,600 1,249.36 16.10
SCB13C2211A 1 4,500,000 990.00 0.22
PTT 1 26,000 962.00 37.00
CAZ 2 170,000 843.20 4.96
ERW 1 500 1.91 3.82

Back to top button