สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 207.38 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 207.38 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 3,500,000 207,375 59.25
BDMS 1 300,000 8,400 28

Back to top button