สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SABUY-W2 มูลค่าสูงสุด 112.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SABUY-W2 มูลค่าสูงสุด 112.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
SABUY-W2 1 15,000,000 112,500 7.5
SABUY 1 7,170,000 92,493 12.9
KCE13P2302A 2 9,234,600 7,264 0.79
LH-F 1 1 0 9

Back to top button