สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 233.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 233.10 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
DELTA 1 350,000 233,100.00 666.00
IVL 8 932,600 37,850.83 40.59
OR 2 1,389,500 36,127.00 26.00
TIGER 1 13,162,200 29,483.33 2.24
TIPH 1 500,000 27,125.00 54.25
GUNKUL 1 5,000,000 25,250.00 5.05
OSP 1 834,800 21,704.80 26.00
SCB 3 174,000 18,096.00 104.00
TPRIME 1 2,000,000 16,300.00 8.15
SCGP 5 268,200 14,054.28 52.40
TOP <ST> 2 238,900 12,517.74 52.40
SKY 1 1,000,000 10,000.00 10.00
PTTGC 1 228,600 9,544.05 41.75
CPALL 2 161,300 8,871.50 55.00
QLT 1 1,000,000 5,900.00 5.90
SAWAD 1 96,900 4,021.35 41.50
AOT 2 55,100 3,983.06 72.29
CPF 1 120,700 2,981.29 24.70
KCE 2 63,800 2,759.35 43.25
SPRC 1 175,800 1,986.54 11.30
BGRIM 2 58,700 1,878.40 32.00
HMPRO 1 125,000 1,700.00 13.60
BBL 1 9,800 1,337.70 136.50
TU 1 52,500 960.75 18.30
KBANK 1 6,700 951.40 142.00
BANPU 2 75,700 938.80 12.40
TIDLOR 1 28,300 757.02 26.75
BDMS 1 23,100 671.52 29.07
STGT 1 38,400 445.44 11.60
24CS 1 70,000 360.50 5.15
M 1 3,000 173.46 57.82
TLI 1 5,000 76.50 15.30

Back to top button