สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TRUE-F มูลค่าสูงสุด 3.84 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TRUE-F มูลค่าสูงสุด 3.84 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TRUE-F 5 453,282,762 3,844,195.46 8.48
ADVANC-F 1 1,502,600 319,624.96 212.71
ADVANC 2 1,166,000 248,085.83 212.77
BCPG 1 14,000,000 137,900.00 9.85
RS 2 2,000,000 30,600.00 15.30
ONEE 1 5,000,000 29,250.00 5.85
ADB 4 22,097,285 26,516.74 1.20
EA 1 250,000 19,062.50 76.25
PPM 1 5,826,600 11,070.54 1.90
SCC 1 30,000 9,660.00 322.00
BLA 1 303,500 8,725.63 28.75
AOT 1 100,000 7,175.00 71.75
KUN 1 3,000,000 6,600.00 2.20
2S 1 1,800,000 5,760.00 3.20
GUNKUL 3 1,241,700 4,817.80 3.88
BBL 1 30,000 4,560.00 152.00
CPF 2 200,700 4,435.47 22.10
GPSC 1 59,700 4,387.95 73.50
TIDLOR 1 155,000 4,129.20 26.64
OR 1 188,600 4,017.18 21.30
KBANK 1 30,000 3,945.00 131.50
MTC 2 96,800 3,291.20 34.00
CBG 1 28,300 3,213.28 113.54
OTO 1 240,000 3,120.00 13.00
PTTEP 1 19,900 3,004.90 151.00
JMART 1 99,000 2,306.70 23.30
BANPU 1 148,100 1,614.29 10.90
EPG 1 165,000 1,377.75 8.35
MASTER 1 16,000 1,297.44 81.09
SCB 1 9,200 938.40 102.00
IVL 1 26,600 931.00 35.00
TOP 1 17,900 926.33 51.75
GULF 1 100 5.28 52.75
TCAP 1 100 4.48 44.75
TIPH 1 100 4.28 42.75
MAKRO 1 100 3.88 38.75
TLI 1 100 1.25 12.50
AWC 1 100 0.57 5.65
UNIQ 1 100 0.39 3.86
TPIPL 1 200 0.32 1.60
SUPER 1 100 0.06 0.59

Back to top button