สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TR มูลค่าสูงสุด 150.71 ลบ.

สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TR มูลค่าสูงสุด 150.71 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TR 1 3,303,278 150,712.06 45.63
BGRIM 1 903,000 32,282.25 35.75
OTO 1 1,000,000 16,000.00 16.00
VGI 1 2,340,000 7,324.20 3.13
AKP 1 3,000,000 5,400.00 1.80
SCGP 1 100,000 3,900.00 39.00
RATCH 1 100,000 3,600.00 36.00
PTT 1 99,100 3,121.65 31.50

Back to top button