สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ SCC มูลค่าสูงสุด 95 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ SCC มูลค่าสูงสุด 95 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC 1             310,000.00                95,480.00               308.00
KTB 1          2,120,000.00                39,856.00                 18.80
CPF 1             526,100.00                11,153.32                 21.20
FTREIT 1             970,000.00                10,185.00                 10.50
PTT 1             300,000.00                10,125.00                 33.75
MINT 1             283,900.00                  9,013.83                 31.75
GULF 2             185,400.00                  8,528.40                 46.00
LPF 1             520,000.00                  6,656.00                 12.80
IMPACT 1             500,000.00                  6,450.00                 12.90
AOT 1                65,700.00                  4,664.70                 71.00

Back to top button