สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 4.38 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 4.38 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 60,000 4,380.00 73.00
STGT 1 600,000 4,080.00 6.80
EPG 1 500,000 3,625.00 7.25

Back to top button