สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ RS มูลค่าสูงสุด 68.50 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ RS มูลค่าสูงสุด 68.50 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
RS 1 5,000,000 68,500.00 13.70
AIT 1 7,762,485 52,784.90 6.80
DIF 1 5,400,000 46,170.00 8.55
SCC 1 100,000 29,400.00 294.00
HMPRO 13 1,993,800 23,327.46 11.70
MEGA 1 469,400 18,766.94 39.98
CPALL 3 284,200 15,133.65 53.25
EA 4 175,900 7,871.53 44.75
PTT 1 207,500 7,470.00 36.00
TIDLOR 2 278,600 7,274.25 26.11
GPSC 2 128,800 5,957.00 46.25
INTUCH 1 60,000 4,380.00 73.00
BGRIM 2 160,000 4,160.00 26.00
STGT 1 600,000 4,080.00 6.80
VIBHA 1 2,258,200 4,063.41 1.80
EPG 1 500,000 3,625.00 7.25
PJW 1 717,800 3,000.40 4.18
TRUE 1 444,400 2,488.64 5.60
CENTEL 1 21,500 908.38 42.25
IVL 1 35,400 893.85 25.25
TQR 1 100,000 690.00 6.90
COM7 1 18,900 423.36 22.40
CEYE 1 53,700 223.09 4.15
DELTA 1 100 7.65 76.50
SPALI 1 100 1.78 17.80
CHG 1 100 0.28 2.84

Back to top button