สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 97 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 97 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 2 1,600,000 96,656.00 60.41
KBANK 2 600,000 78,000.00 130.00
SCB 2 717,500 73,253.27 102.10
BCH 1 2,253,700 48,634.40 21.58
VCOM 1 11,000,000 41,360.00 3.76
BBL 1 200,000 30,300.00 151.50
PTT 7 800,000 28,500.00 35.63
CPNREIT 1 1,800,000 19,800.00 11.00
PPPM 2 375,000,000 17,718.75 0.05
JMT 2 600,000 15,900.00 26.50
DIF 1 2,000,000 15,100.00 7.55
GULF 1 300,000 13,650.00 45.50
TU 1 705,100 10,534.19 14.94
MINT 2 311,300 8,405.10 27.00
COM7 1 300,000 6,750.00 22.50
TFFIF 1 1,000,000 6,400.00 6.40
DOHOME 1 510,000 6,211.80 12.18
OSP 2 218,300 4,693.45 21.50
EA 1 100,000 4,475.00 44.75
MTC 1 100,000 4,425.00 44.25
MAJOR 1 260,000 3,820.93 14.70
RATCH 2 120,100 3,783.00 31.50
INTUCH 1 42,200 3,059.50 72.50
THREL 3 900,000 2,232.00 2.48
TLI 1 227,200 2,226.56 9.80
AWC 1 234,500 834.82 3.56
SCC 1 100 29.60 296.00
EGCO 1 100 12.50 125.00
BGRIM 1 200 5.55 27.75
BEM 1 100 0.81 8.05
LH 1 100 0.77 7.70
BANPU 1 100 0.64 6.40

Back to top button