สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 58 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 58 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 29.38 บาท


                                      หลักทรัพย์ จำนวนรายการ  ปริมาณ (หุ้น)   มูลค่า (พันบาท)   ราคาเฉลี่ย  ราคาพาร์ หน่วย
BDMS 1      2,000,000.00           58,750.00            29.38 0.1 บาท
FTREIT 1      1,000,000.00           10,000.00            10.00 9.54 บาท
PTT13C2406A 1      3,000,000.00               520.50             0.17 บาท
Back to top button