สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 172 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 172 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 28.94 บาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
BDMS 2 5,992,300 173,396.70 28.94
PTTEP 1 891,600 139,535.40 156.50
E1VFVN3001 1 4,216,674 135,102.23 32.04
CPALL 4 2,251,900 133,292.36 59.19
PTT 3 3,400,000 118,000.00 34.71
BCP 2 2,027,400 82,109.75 40.50
EA 2 2,020,800 53,546.00 26.50
VIBHA 1 25,000,000 45,500.00 1.82
TISCO 1 307,400 30,283.82 98.52
KBANK 1 105,000 14,043.75 133.75
HANA 1 325,000 13,406.25 41.25
SSP 1 1,555,000 11,273.75 7.25
SA 1 2,000,000 10,000.00 5.00
BWG 1 10,000,000 4,300.00 0.43
SCB 1 9,200 984.40 107.00
TOP 1 17,500 914.38 52.25
SCGP 1 26,300 881.05 33.50
PTTGC 1 12,800 486.40 38.00
DELTA 1 100 7.58 75.75
SAWAD 1 100 4.15 41.50
BJC 1 100 2.27 22.70
TIDLOR 1 100 2.07 20.70
BANPU 1 100 0.58 5.80
CHOW 1 13,500,000 39,150.00 2.90
TVDH 1 32,882,000 10,851.06 0.33
SICT 1 250,200 1,263.51 5.05

Back to top button