สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ TOA-F มูลค่าสูงสุด 17 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ TOA-F มูลค่าสูงสุด 17 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 23.30 บาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TOA-F 4         770,000.00 17,941.00 23.30
IMPACT 1      1,000,000.00 11,300.00 11.30
FUEVFVND01 1         145,000.00 6,726.55 46.39
BANPU 1         800,000.00 4,624.00 5.78
CPF 1         150,000.00 3,673.50 24.49

Back to top button