30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 7 มิ.ย.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 7 มิ.ย.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 มิ.ย.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
CCET 34,441,600 14,288,141 48,729,741 20,153,459 13.29
KTB 37,255,900 19,327,100 56,583,000 17,928,800 28.69
PSG 15,265,800 1,026,500 16,292,300 14,239,300 19.41
AOT 14,550,603 7,119,200 21,669,803 7,431,403 25.67
TWZ 5,854,000 5,854,000 5,854,000 39.84
TLI 8,432,700 3,094,300 11,527,000 5,338,400 22.55
WHA 13,715,200 8,973,200 22,688,400 4,742,000 21.59
TRUBB 5,137,300 1,419,400 6,556,700 3,717,900 6.88
WHAUP 4,471,500 969,300 5,440,800 3,502,200 16.74
PSL 5,827,600 2,391,000 8,218,600 3,436,600 25.16
EA 12,634,000 9,392,543 22,026,543 3,241,457 29.76
PRM 6,303,500 3,224,300 9,527,800 3,079,200 31.21
TTA 4,257,500 1,282,300 5,539,800 2,975,200 25.47
BBL 3,809,604 886,700 4,696,304 2,922,904 19.88
SIRI 7,447,550 4,562,400 12,009,950 2,885,150 17.48
AMATA 3,390,600 734,800 4,125,400 2,655,800 25.36
TEGH 4,485,500 1,861,707 6,347,207 2,623,793 7.33
STGT 3,969,600 1,375,100 5,344,700 2,594,500 16.79
BYD 7,489,300 5,023,900 12,513,200 2,465,400 20.60
SPRC 3,076,800 644,100 3,720,900 2,432,700 22.29
CPF 6,184,900 3,823,500 10,008,400 2,361,400 35.41
SFLEX 2,809,200 713,400 3,522,600 2,095,800 10.90
BA 3,220,700 1,236,610 4,457,310 1,984,090 33.85
CPALL 4,876,301 2,899,340 7,775,641 1,976,961 25.25
ITC 1,981,900 236,300 2,218,200 1,745,600 24.34
RCL 3,629,800 1,884,900 5,514,700 1,744,900 22.58
BAM 2,035,800 415,500 2,451,300 1,620,300 20.87
ORI 2,540,200 949,200 3,489,400 1,591,000 26.53
AAI 2,227,700 899,300 3,127,000 1,328,400 34.30
QH 5,169,600 3,898,500 9,068,100 1,271,100 33.10

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
BTS 52,592,500 74,806,300 127,398,800 -22,213,800 31.37
NEX 11,168,300 28,729,800 39,898,100 -17,561,500 17.59
TRC 2,507,900 18,273,000 20,780,900 -15,765,100 7.90
TTB 70,934,200 86,342,011 157,276,211 -15,407,811 25.35
LH 7,791,900 21,523,946 29,315,846 -13,732,046 52.01
IRPC 13,498,300 27,062,800 40,561,100 -13,564,500 39.19
BANPU 28,664,820 40,448,100 69,112,920 -11,783,280 33.95
VL 4,378,500 15,836,200 20,214,700 -11,457,700 30.50
BLAND 182,300 8,686,900 8,869,200 -8,504,600 25.75
SABUY 18,830,300 27,308,300 46,138,600 -8,478,000 21.74
TRUE 19,719,400 26,984,447 46,703,847 -7,265,047 28.30
VGI 7,677,400 12,893,100 20,570,500 -5,215,700 21.42
HMPRO 7,117,500 10,649,610 17,767,110 -3,532,110 34.51
HANA 887,900 4,007,400 4,895,300 -3,119,500 27.10
JAS 6,632,500 9,102,500 15,735,000 -2,470,000 26.50
B 1,461,000 3,793,800 5,254,800 -2,332,800 18.42
KSL 334,600 2,189,200 2,523,800 -1,854,600 28.83
TFG 860,100 2,697,400 3,557,500 -1,837,300 20.47
XPG 1,078,200 2,676,100 3,754,300 -1,597,900 5.97
BTC 766,600 2,362,200 3,128,800 -1,595,600 5.34
DELTA 2,199,300 3,789,400 5,988,700 -1,590,100 34.09
IVL 8,439,453 9,969,500 18,408,953 -1,530,047 33.59
BCH 987,200 2,497,500 3,484,700 -1,510,300 33.49
STA 5,164,800 6,621,600 11,786,400 -1,456,800 13.02
BSRC 436,700 1,861,100 2,297,800 -1,424,400 21.54
WAVE 11,200 1,396,300 1,407,500 -1,385,100 1.65
JMT 2,586,100 3,932,300 6,518,400 -1,346,200 28.46
SDC 38,700 1,381,600 1,420,300 -1,342,900 25.43
CHG 1,284,000 2,603,800 3,887,800 -1,319,800 22.87
MAJOR 920,600 2,217,900 3,138,500 -1,297,300 19.54

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AOT 895,199,985 437,573,825 1,332,773,810 457,626,160 25.65
BBL 509,789,688 118,668,350 628,458,038 391,121,338 19.88
KTB 655,289,920 341,195,920 996,485,840 314,094,000 28.70
ADVANC 420,056,079 260,365,019 680,421,098 159,691,060 20.00
CPALL 282,827,508 168,168,520 450,996,028 114,658,988 25.25
CCET 129,208,174 53,185,470 182,393,644 76,022,704 13.31
EA 276,407,960 204,083,805 480,491,765 72,324,156 29.79
AMATA 79,955,450 17,270,470 97,225,920 62,684,980 25.34
TISCO 129,960,800 72,312,875 202,273,675 57,647,925 33.99
RCL 111,840,000 57,338,975 169,178,975 54,501,025 22.57
CPF 139,502,990 86,291,290 225,794,280 53,211,700 35.42
BA 71,363,050 27,411,431 98,774,481 43,951,619 33.86
TLI 68,882,390 25,242,390 94,124,780 43,640,000 22.54
SCC 109,680,100 68,007,200 177,687,300 41,672,900 36.43
ITC 46,059,900 5,481,020 51,540,920 40,578,880 24.37
PSL 58,745,980 24,078,475 82,824,455 34,667,505 25.17
GULF 86,319,300 52,913,000 139,232,300 33,406,300 21.40
STGT 44,383,630 15,360,970 59,744,600 29,022,660 16.81
BGRIM 106,597,930 79,400,950 185,998,880 27,196,980 38.96
PRM 52,163,625 26,637,515 78,801,140 25,526,110 31.19
WHA 74,208,725 48,836,850 123,045,575 25,371,875 21.56
TTA 34,299,905 10,345,545 44,645,450 23,954,360 25.46
BCP 62,365,688 39,635,350 102,001,038 22,730,338 33.03
SPRC 25,350,930 5,304,815 30,655,745 20,046,115 22.29
WHAUP 18,659,016 4,008,680 22,667,696 14,650,336 16.75
PTTGC 214,707,075 200,102,150 414,809,225 14,604,925 30.00
BLA 23,960,140 10,206,570 34,166,710 13,753,570 26.54
BAM 16,956,545 3,462,470 20,419,015 13,494,075 20.88
ASIAN 14,679,780 1,721,670 16,401,450 12,958,110 31.76
BJC 22,191,445 9,992,640 32,184,085 12,198,805 15.24

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
HANA 36,648,525 165,222,075 201,870,600 -128,573,550 27.08
DELTA 164,753,125 283,975,600 448,728,725 -119,222,475 34.06
BTS 259,820,347 368,568,560 628,388,907 -108,748,213 31.36
LH 50,014,720 138,409,741 188,424,461 -88,395,021 51.95
PTTEP 234,118,650 319,567,196 553,685,846 -85,448,546 36.67
TRUE 167,857,575 229,143,082 397,000,657 -61,285,507 28.27
BANPU 148,075,224 208,510,735 356,585,959 -60,435,512 33.96
NEX 31,610,754 81,468,310 113,079,064 -49,857,556 17.59
KCE 89,895,700 133,410,881 223,306,581 -43,515,181 38.48
BH 77,949,000 119,448,000 197,397,000 -41,499,000 36.37
MTC 44,295,050 82,714,350 127,009,400 -38,419,300 40.05
STA 122,528,520 156,766,010 279,294,530 -34,237,490 13.01
MINT 100,350,975 134,249,150 234,600,125 -33,898,175 44.82
HMPRO 67,617,835 101,188,630 168,806,465 -33,570,795 34.49
IVL 177,606,128 209,917,730 387,523,858 -32,311,602 33.57
TCAP 21,706,495 53,089,200 74,795,695 -31,382,705 20.95
BCH 18,631,590 47,133,830 65,765,420 -28,502,240 33.46
PTT 337,531,327 365,334,650 702,865,977 -27,803,324 31.62
TOP 123,292,900 150,809,250 274,102,150 -27,516,350 21.69
TTB 118,911,565 144,720,896 263,632,461 -25,809,331 25.32
IRPC 23,885,680 47,877,911 71,763,591 -23,992,231 39.19
SISB 11,597,225 32,992,200 44,589,425 -21,394,975 33.34
INTUCH 184,044,675 205,331,900 389,376,575 -21,287,225 17.46
JMT 38,331,260 58,329,830 96,661,090 -19,998,570 28.43
PR9 1,967,190 21,374,510 23,341,700 -19,407,320 36.02
TIDLOR 54,056,743 71,699,470 125,756,213 -17,642,727 27.17
MAJOR 11,818,570 28,587,200 40,405,770 -16,768,630 19.55
KBANK 278,350,450 294,209,110 572,559,560 -15,858,660 29.27
CBG 49,967,200 65,068,100 115,035,300 -15,100,900 33.87
RS 1,996,650 16,552,040 18,548,690 -14,555,390 29.72

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button